کرمان – بلوار جمهوری – چهار راه فرهنگیان – پلاک 20 – نمایشگاه و دفتر مرکزی سینا

کد پستی : 7618745167

034-32119180